Virksomhedsinfo
xtrahand v/Kirsten Neel Harry
Idunsvej 1, DK-3650 Ølstykke
CVR-nr. DK26382661
Tel:        +45 2165 3499
E-mail:  info [@] xtrahand.dk
xtrahand.
Kirsten Neel Harry.
Referencer.
Global?.
Med xtrahand betaler du kun for det du har brug for. Til gengæld har du en loyal, kompetent og ikke mindst engageret medarbejder lige ved hånden!

Kirsten Neel Harry
ALLE troede, at NOGEN gjorde arbejdet, men INGEN påtog sig opgaven. Det er netop hér, xtrahand ønsker at gøre en forskel.
Skyldes det mangel på ressourcer, så lad xtrahand give en hånd med. Det kan være et større projekt, som skal bæres sikkert igennem eller et konkret stykke arbejde, som skal fra hånden.  
Min forretningsidé er at give dig og din virksomhed en hjælpende hånd, når det brænder på eller hvis du skal have løst konkrete opgaver.
Med xtrahand får du lige præcis den ad-ministrative assistance, som du har brug for - hverken mere eller mindre. Så kan du  i stedet bruge dine ressourcer til det du er bedst til!
Med xtrahand får du adgang til masser af viden og administrativ erfaring. Vi løser dine rutineopgaver hurtigt og effektivt, men vi hjælper dig også gerne med din kundekampagne.
Er du en nystartet virksomhed, kan vi hjælpe dig med at få styr på de admini-strative rutiner og evt. din bogføring og momsregnskabet. xtrahand har EDB-systemet, så du sparer både PC-investe-ringen og arbejdspladsen.
Administration
Effektivisering af administrative rutiner, sekretærassistance, udarbejdelse af breve og tekster, sparring, kontakt til samarbejdspartnere, indberetninger, sproglig tilretning, kvalitetscheck af danske hjemmesider, korrekturlæs-ning på tal og bogstaver mm.
Regnskab og bogføring
Sortering og registrering af bilag, ind-tastning, bogføring og afstemning, moms, fakturering, løn, betaling af regninger, opfølgning på kunder, ud-sendelse af rykkere, bonusafregning, kontakt til revisor etc.
Projekter
Hjælp til planlægning  og iværksæt-telse af markedsføringskampagner incl. indtastning af kundeemner, ud-sendelse af materiale og opfølgning.
Administration af medarbejdere incl. rekruttering af nye. Undervisning. Kontakt til udlandet.
Andre opgaver? Spørg!
Medlem af Egedal
Erhvervsforening
Savner du en
ekstra hånd?
Så lad xtrahand
hjælpe dig!
Vi tilbyder masser
af rutine og erfaring!
Sådan får du styr
på omkostningerne!